[GO2]チーム紹介

[チーム情報所属選手  [試合結果] [相手別成績] [個人成績] [大会別投打成績] [打順別打撃成績] [打球傾向]

 所属選手 (21人)
背番号選手名


身長球速50m走入団年度出身担当
0寺岡- - - -
1山口(直)- - - -
2増井- - - -
3永野- - - -
4岩井- - - -
5則永- - - -
6奥田- - - -
7内藤- - - -
9田坪- - - -
10大川- - - -
11山口(善)- - - -
13下口- - - -
14櫻田- - - -
15平野- - - -
16北嶋- - - -
17吉原- - - -
22井上- - - -
24田中 剛史- - - -
25熊谷(幸)- - - -
27中野 裕太- - - -
30熊谷(慶)- - - -